Hjælperopgaver stævner

Rideklubben holder hvert år både dressur og spingstævner, hvor vi inviterer andre klubber til at deltage. Vi holder også nogle interne stævner til fastelavn, halloween og evt, jul. Vi har altid brug for hjælpere til stævnerne. Nogle opgaver kan alle være med til. Andre kræver at man er over 16 år eller har en lidt kendskab til opgaven.

Her er en oversigt over hjælper opgaverne. Alle startende, der er opstaldet på Holmegården skal hjælpe til stævnerne. Men man må meget gerne hjælpe selv om man ikke selv starter. Hvis man har et barn, der starter til stævne kan det være at man må hjælpe i stedet for barnet.

 

Kritikhenter
Til dressurstævner skriver dommeren en protekol, hvor den startende rytter får point for de øvelser de rider på banen. Når rytteren skal protekollen hentes hos dommeren i dommertårnet og afleveres i Sekretatiatet (rød skurvogn). Alle uanset alder kan bruges. 

 

Sekretariat
I Sekretariatet styres hele stævnet. Startenede ryttere kan stille spørgsmål, der er kontakt til dommere, efteranmeldelser, afmelding mv. Det er også her præmieroverrækkelsen og præmier gøres klar. Der er næsten altid en fra stævneudvalget til stede i sekretariatet. Det er primært til dressurstævnerne der er brug for ekstra hjælp. Her består opgaven i at taste tal fra protekollen ind på computeren og tjekke at tallene er tastet korrekt. Det er computeren der regner, så man skal være nogenlunde fortrolig med tal og computer for at tage denne opgave. Det er også en godt idé at have lidt længere vagter i sekretatiatet, så man bliver fortrolig med opgaven.

Man skal være over 16 for at hjælpe i sekretariatet og man skal have lyst til at blive oplært og tage lidt længere vagter.

 

Speaker
Speakeren holder også til i sekretariatet. Opgaven findes kun til dressurstævnerne, da springdommeren oftest selv speaker. Opgaven består i at styre slaget gang og kalde heste og ryttere på banen. Man får lister med de startende ryttere og navne på klasserne, sponsorer mv. Det er også speakeren, som laver præmieoverrækkelse og annoncerer forskellige ting til deltagerne. Så den største udfordring er nok hvordan man udtaler rytternes og hestenes navne! Det er en god idé at kunne tale langsomt og tydeligt.

Man skal være over 16 år for at speake.

 

Temperaturkontrol
Heste der ikke står opstaldet på HGR skal tjekkes for feber for at undgå smitte med Herbesvirus. Måling skal ske inden hesten ankommer til stævnepladsen og målingen skal kontrolleres af HGR-person. Opgaven kræver hestekendskab.

 

Banepersonale ved springstævnerne
Banepersonalet sørger for at sætte springene op i den rigtige højde og flytte rundt på spring mellem klasserne, hvis det er nødvendigt. Der er altid en banebygger til stede, som har ansvaret for banen er rigtigt sat op, men han/hun har brug for ekstra hænder til at gøre banen klar. Hvis en hest river en forhindring ned, skal man også bygge den op igen. Der er 3-4 personer på banen af gangen og det er vigtigt at man er opmærksom på at man ikke står i vejen for rytterne på banen og at man er hurtig til at sætte banen op og ned, så tidsplanen kan holdes. 2 af banepersonalerne vil stå med hhv. start og mål flag, som skal signalere hvornår rytteren rider gennem start og mål. Dommeren bruger signalet til at tage tid, så man skal være rimelig ensartet i hvornår man signalere at rytteren passere start/mål.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal man være fyldt 16 år for at tage denne opgave. 

 

Bygge springbane
Til springstævnerne skal springbanen bygges. Der kommer en banedesigner og dirigerer hvor springene skal stå, men vi har brug for mange hænder til at sætte spring op, sætte numre på osv. Det sker ofte dagen før springstævnet.

 

Sløjfeuddeler 
Ved springstævnerne er der nogle klasser, hvor alle som rider en fejlfri runde får en sløjfe. Sløjfeuddeleren står ved udgangen af banen og giver rytteren en sljøfe, hvis dommeren siger at rytteren er fejlfri. Alle kan være med.

 

Skrivere
Der er skriveropgaver til både spring og dressurstævner. Man sidder sammen med dommeren i skuret og dommeren fortæller, hvad der skal skrives, nogen gange går det lidt hurtigt. Det er en god idé at have lidt idé om hvad det går ud på. Til dressurstævner skriver man på papir i hånden og til spring taster man ind i computeren. Det stiller selvfølgelig nogle krav til dig, som hjælper.

I dressuren skal du skrive et tal og lidt kommentarer. Det er en fordel at du har en håndskrift som er læsbar. TIl spring skal du blot taste tal, men her skal du lære pc-programmet at kende. For begge hjælpetjanser er det en fordel, at du har lyst til opgaven, og gerne vil sætte dig ind i den, for så lærer vi dig gerne op til det. Har du ikke prøvet det før, bør du vælge de laveste klasser og komme til os og sige, at du gerne vil læres op.

Alle over 16 kan hjælpe.

 

Cafeteriet
Her skal der laves kaffe, toast, flæskestegssandwich, blandes slik og tages imod penge. I starten af dagen hjælper man med at stille frem og om aftenen hjælper man med at rydde op. Det er en fordel at være god til hovedregning. Man er mindst 2 sammen og sørger også for at gå en runde i rytterstuen og toiletterne for at se at der ser pænt ud alle steder i løbet af dagen.

 

P-vagt
P-vagten sørger for at guide folk til at parkere korrekt på p-pladsen ved folden, så der er plads til trailere kan komme ud og ind med heste udefra. 

 

Hjælperopgaver overvejs, som alle gerne må hjælpe med

- klatopsamling på banerne i pauserne

- indsamling af flasker

- tømme skraldspande

 

Mvh. Stævneudvalget