Beredskabsplan for Holmegården ved brand.

Der er installeret røgalarmer i hovedstalden. Røgalarmerne alarmerer direkte til Bub, Povl og staldens medarbejdere, men ikke med akustisk signal i stalden. Røgalarmerne i beboelse er med akustisk signal.

 
Der er 2 røgmasker med begrænset beskyttelse (filtrator) i målerskab i Hovedhus (Bub og Povl)

 
Der findes brandslukkere følgende steder:

            · Hovedhus v/ kældertrappe

            · Den tidligere skole v/ køkken

            · Hovedstald v/ vaskeboks

            · Hovedstald i hjørnestald

            · Store ridehus v/begge porte

            · Rytterstuen

            · Maskinhal

            · Lille ridehus

            · Stald Nielsen

 

Falck efterser regelmæssigt brandslukkerne.
 

Rygning er kun tilladt udendørs, men aldrig i nærheden af hø eller halm og aldrig til hest.
 
Glas og andre objekter, der kan antænde, skal aldrig ligge og flyde.

 
Hvis der skulle opstå brand, følges følgende beredskabsplan:

         · Brandvæsnet alarmeres på 112

         · Hent pulverslukker og forsøg selv at slukke

         · Alarmer Bub og Povl, Ole eller Gunnar

         · Få alle børn ud af det pågældende afsnit og nærmeste voksen samler dem ved flagstagen.

       · Få voksne med kendskab til heste til at lukke hestene ud på nærmeste fold. Der opfordres derfor til, at ejerne lader hestene stå med grime på i boksen.

         · Ved voldsom røgudvikling skal det forhindres, at der går mennesker ind i området.

         · Overvej om det er nødvendigt at få mennesker og heste ud af de øvrige stalde og ridehuse.

· Send én person op til Vassingerødvej, så brandvæsenet kan finde indkørslen, de kører oftest til Bøgevangen

· Alle følger anvisninger fra brandvæsnet og personale.

         · Hjælp med at sikre børn og unge.

 
Der er førstehjælpsudstyr:

   · Hovedstalden og rideskolen: Hovedhus v/ kælder (Bub og Povl). Her er også en førstehjælpskasse til hesten.

   · "Torben"s stald: I skurvognen

   · Stald Nielsen: I staldens rytterstue