ETISKE REGLER:

Som medlem af Holmegårdens rideklub, og som ridende på Holmegården følger man også Dansk Ride Forbunds etiske regler for omgang med hesten.

 1. Indenfor al ridesport må hensynet til hesten prioriteres over alle andre.

 2. Hestens velfærd må gå forud for avlerens, trænerens, rytterens, ejerens, hestehandlerens, stævnearrangørens, sponsorernes og officials interesser og ønsker.

 3. Omsorg for den veterinærmedicinske behandling af heste må alene have til formål at fremme dens sundhed og velbefindende.

 4. En god foderstand, hygiejne samt overholdelse af forsvarlige sikkerhedsforskrifter skal til stadighed tilstræbes.

 5. Under transport er god ventilation, hyppig fodring og vanding samt renligholdelse af transportvognen af stor betydning for hestens velbefindende.

 6. Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelsen i træning og håndtering af hesten samt fremme veterinærmedicinske studier.

 7. Rytterens personlige ridefærdigheder, hestefaglige viden og kunnen er af stor betydning for hestens trivsel og velfærd.

 8. Enhver form for ridning og træningsmetoder må tage hensyn til, at hesten er et levende væsen og må således ikke omfatte fysisk og psykisk vold overfor hesten.

 9. Enhver klub og enkelt person under forbundet er forpligtet til at respektere hestens ret til omsorg, pleje og god behandling.

 10. Nationale og internationale reglementariske bestemmelser indenfor ridesporten vedrørende hestens behandling, velfærd og sundhedstilstand må nøje overholdes. Ikke blot under stævner, men nok så vigtigt under den daglige træning. Nævnte reglementariske bestemmelser skal kontinuerligt revideres for at sikre hestens velfærd.