Generalforsamling 2024 

Referat

Generalforsamling 2023

Referat

Ekstra ordinær general forsamling 28 september 2022

Referat

Generalforsamling 23 februar 2022

Referat, budget2022, regnskab, beretning

Generalforsamling 23. februar 2021

Dagorden og Referat samt beretning  Budget2021  Regnskab

Generalforsamling 25. februar 2020

Dagsorden Referat Regnskab Budget (revideret pga COVID-19, 10maj2020)

 

Generalforsamling 20. februar 2019

Dagsorden Referat Kandidantliste Budget Regnskab

 

Generalforsamling februar 2018

Dagsorden Referat Regnskab

 

Generalforsamling 28. februar 2017

Referat  Regnskab

 

Generalforsamling februar 2016

Dagsorden Referat Beretning Budget Regnskab

 

Generalforsamling februar 2015

Referat

 

Generalforsamling 24. februar 2014

Referat Beretning

 

Generalforsamling februar 2013

Referat Beretning

 

Generalforsamling 22. februar 2012

Referat Beretning